Čerpání prostředků KR – 22. 7. 2019

Schválení per rollam

Obnova učebny PC 2131 176,-
Obnova učebny PC 3116 712,-
Disková obnova PC 422 000,-
Disková obnova PC 129 000,-
Roční licence pro PC74 175,-

Komentáře jsou uzavřeny.