Zápis z jednání výkonného výboru Klubu rodičů z. s. ze dne 17. 9. 2018

  1. Aktuální informace o škole na školní rok 2018-2019 pro mateřskou, základní i střední školu.
  2. Členská schůze se bude konat dne 19. 9. 2018 od 17 hod. Třídní důvěrníci od 16:30.
  3. Vyúčtování – plán investic. Proběhla obměna počítačových učeben (cca 500.000,-Kč).
  4. Návrhy akcí a finanční náklady do konce roku financovaných Klubem rodičů byly odsouhlaseny (jedná se např. o pronájem sálu radnice, pořádání plesu maturantů a imatrikulace, předávání maturitních vysvědčení, akce k výročí vniku České republiky)
  5. Z hlediska GDPR budou žáci i zákonní zástupci vyplňovat elektronicky formuláře v systému Bakaláři..
  6. Doplnění člena výboru Klubu rodičů. Jedná se o paní Černou (za paní Kučerovou ze ZŠ)
  7. Výše příspěvků zůstává pro tento školní rok stejná – ZŠ 300,- Kč; SŠ 1000,-Kč.

Další schůzka výkonného výboru se uskuteční dne 19. 11. 2018 v 17.00 ve sborovně školy.

Zapsala
P. Innemanová

Komentáře jsou uzavřeny.