Zápis z jednání výkonného výboru Klubu rodičů z. s. ze dne 27. 11. 2019

 1. Změna účetní – nová účetní Klubu rodičů je Marie Kalinová
 2. Účast školy na festivalu škol Schola Pragensis
 3. Termíny zápisů do prvních tříd, maturity, školní ples, ŠvP
 4. Objekt bývalé jesle, časté přespávání bezdomovců, dlouhodobý problém.
 5. Projednání čerpání prostředků KR na nadcházející období a odsouhlaseno.

Schválené požadavky na příspěvky z KR z jednání dne 27. 11. 2019

 • materiál Schola Pragensis                                 500,-
 • Barevný den – odměny                                     500,-
 • projekt Advent – materiál                               5000,-
 • Mikuláš 1. stupeň                                            3000,-
 • Přírodovědný Klokan                                        500,-
 • Peter – záloha                                           cca 5000,-
 • osvětlení pódia – jídelna                                 8300,-

Další schůzka Hlavního výboru se uskuteční 25. 2. 2020 v 17.00 ve sborovně školy.

Zapsala

P. Innemanová

Komentáře jsou uzavřeny.