Zápis z jednání výkonného výboru Klubu rodičů z. s. ze dne 29. 11. 2017

  1. Volba předsedy spolku – jednomyslně byla zvolena Mgr. P. Innemannová
  2. Příprava na ohlášení změny stanov v bodě změny předsedy spolku
  3. Seznámení se se stanovami spolku, fungování spolku v novém složení
  4. Čerpání finančních prostředků z účtu KR v období září a prosinec

Další schůzka výkonného výboru se uskuteční 26. 2. 2018 v 17.00 ve sborovně školy.

Zapsala
J. Kolářová

Komentáře jsou uzavřeny.