Zápis z jednání výkonného výboru Klubu rodičů z. s. ze dne 3. 6. 2019

jednání proběhlo per rollam

  1. Projednání čerpání prostředků KR za uplynulé období
  2. Čerpání finančních prostředků z účtu KR na červen, červenec, srpen (plánované investice do obnovy počítačové sítě)

Další schůzka Hl. výboru se uskuteční v září 2019 ve sborovně školy.

Zapsala
J. Kolářová

Komentáře jsou uzavřeny.