Zápis z jednání Hlavního výboru Klubu rodičů ze dne 24.11.2021

Přítomni :  J. Kulhavá, T. Černá, E. Jelínková – Kudějová, M. Škopková, J. Kubešova

Omluveni : –

 1. Volba předsedy spolku Klubu rodičů
  • Zvolena Jana Kulhavá počtem hlasů 4.
 2. Projednání plánu činnosti a investic na školní rok 2021/2022.
  • Vánoční akademie je zrušena, Spolek se bude podílet na organizaci a zabezpečení maturitního plesu a Zahradní slavnosti, pokud se uskuteční.
  • Spolek bude i nadále podporovat výchovně vzdělávací aktivity školy. Především podporou účasti žáků v soutěžích a projektech, podporou zkvalitňování a zlepšování IT vybavení na škole s akcentem na pravidelnou obměnu IT učeben, rozšiřováním zařízení pro audiovizuální projekci a pořízení prostředků pro distanční a hybridní výuku. Spolek i nadále podporuje čtenářskou gramotnost a environmentální směřování školy.
 3. Projednání podnětů rodičů.
 4. Činnost školy v období září – prosinec 2021 (J. Kolářová).
 5. Zpráva o vybírání členských příspěvků (J. Vrbová).
 6. Schválení čerpání z fondu KR v listopadu a prosinci 2021.

Zapsala

M. Škopková

Komentáře jsou uzavřeny.