Klub rodičů při škole Kavčí hory

Na škole Kavčí hory funguje Klub rodičů, zapsaný spolek, který sdružuje rodiče žáků Základní a Střední školy Školy Kavčí hory a přátele a podporovatele těchto spojených subjektů.

Hlavním úkolem spolku je spolupráce se školou při naplňování cílů výchovy a vzdělání, podpora činnosti školy a zlepšování podmínek vzdělávání ve škole. Kromě jiného se Klub rodičů, zapsaný spolek, účastní i společenského života školy.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.