Zápis z jednání Hlavního výboru Klubu rodičů ze dne 22. 11. 2023

Přítomni: J. Kulhavá, L. Kovářová, E. Jelínková – Kudějová, M. Škopková
Omluveni:  J.Kubešová

  1. Projednání plánu činnosti a investic na školní rok 2023/2024.
    Spolek se bude podílet na organizaci a zabezpečení Vánoční akademie, maturitního plesu a Zahradní slavnosti.
    Spolek bude i nadále podporovat výchovně vzdělávací aktivity školy. Především podporou účasti žáků v soutěžích a projektech, podporou zkvalitňování a zlepšování IT vybavení na škole s akcentem na pravidelnou obměnu IT učeben, rozšiřováním zařízení pro audiovizuální projekci, virtuální realitu, AI.
  2. Činnost školy v období září – prosinec 2023 (info ke stávce pracovníků ve školství, info o výběrových řízeních na uvolněná místa ve škole, plán ozdravných pobytů, kyberbezpečnost, příprava plesu…)
  3. Projednání podnětů rodičů.
  4. Schválení čerpání z fondu KR do konce roku 2023.

Zapsala
J. Kolářová

Komentáře jsou uzavřeny.