Zápis z jednání Hlavního výboru Klubu rodičů ze dne 7. 3. 2023

Přítomni :  J. Kulhavá, L. Kovářová, E. Jelínková – Kudějová, J. Kubešová, M. Škopková, J. Vrbová

  1. Dotazy studentů SŠ na příspěvek na akce studentů
  2. Diskuze o rozdělení spolku na část ZŠ a SŠ
  3. Projednání návrhu změny banky, výbor prověří podmínky případné změny
  4. Odsouhlasení plateb jednotlivce, nečlena spolku, za jednotlivé akce, které hradí spolek
  5. Činnost školy v období prosinec 2022 –  březen 2023.
  6. Schválení čerpání z fondu KR na jaro roku  2023

Komentáře jsou uzavřeny.