Tisková zpráva z rady MČ Praha 4

V Praze 16. května 2007

TISKOVÁ ZPRÁVA
Rada projednala záměr optimalizace sítě základních škol

Rada čtvrtého pražského obvodu dnes projednala záměr optimalizace základních škol Prahy 4. a rozhodla nepokračovat v ní u subjektů První jazyková základní škola v Praze 4 Horáčkova 1100, Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840, ZŠ Školní 700 a ZŠ s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Na Planině 1393. „Rada k tomuto rozhodnutí dospěla s ohledem na to, že varianty optimalizačního záměru v oblasti Pankrácko-budějovické pláně nezískaly ani minimální podporu rodičovské veřejnosti, která byla pro realizaci těchto kroků důležitá, “ vysvětlil zástupce starosty pro oblast školství Václav Krištof.
Kladně se naopak rada postavila k záměru soustředit péči o sportovně nadané děti a o děti registrované ve sportovních organizacích do ZŠ Plamínkové s tím, že i případná rekonstrukce bude respektovat potřeby školy takového typu. „O změnách na Plamínkové budeme ale ještě jednat, aby přesuny jednotlivých tříd neměly negativní dopady například na některé oblasti městské části,“ doplnil Krištof.
Posledním záměrem, který rada dnes chválila, bylo zřízení čtyřletého gymnázia Milady Horákové Na Planině 1393. Nově vzniklá škola bude mít v každém ročníku dvě třídy – jednu se zaměřením všeobecným, druhou se zaměřením přírodovědným.

Komentáře jsou uzavřeny.