Zápis z jednání Hlavního výboru Klubu rodičů ze dne 17. 4. 2024

Přítomni :  J. Kulhavá, M. Škopková, E. Jelínková – Kudějová,  L. Kovářová
Omluveni :  J. Kubešová

  1. Činnost spolku do konce školního roku.
    Zahradní slavnost, akce tříd, slavnostní ukončení docházky žáků 9. třídy, maturitních ročníků.
  2. Projednání podnětů rodičů, třídní schůzky a pohovorové hodiny.
  3. Zpráva o vybírání členských příspěvků, plán čerpání do konce školního roku.
  4. Schválení čerpání z fondu KR duben  –  červen 2024.

Zapsala
J. Kolářová

    Komentáře jsou uzavřeny.