Zápis z jednání Hlavního výboru Klubu rodičů ze dne 30. 5. 2023

Přítomni: L. Kovářová, E. Jelínková – Kudějová, J. Kubešová, M. Škopková, J. Vrbová

Omluveni: J. Kulhavá

  1. Rozvaha o nákupu a údržbě technických zařízení v majetku spolku
  2. Výsledky prověření možností zlepšení podmínek účtu spolku
  3. Činnost školy v období březen 2023–červen 2023.
  4. Výsledky přijímacího řízení do ZŠ i SŠ
  5. Schválení čerpání z fondu KR na jaro roku 2023.

Zapsala

J. Kolářová

Komentáře jsou uzavřeny.