PETICE RODIČŮ ŽÁKŮ ŠKOLY KAVČÍ HORY PROTI LIKVIDACI ŠKOLY dle zákona č 85/1990 Sb., o právu petičním

V minulých dnech jsme se z různých zdrojů dozvěděli o chystaném projektu „optimalizace“ školských zařízení na Praze 4, v jehož rámci má dojít k přesunutí naší střední školy na ZŠ Na Líše a ZŠ Kavčí Hory se má stát součástí ZŠ Horáčkova, což by prakticky vedlo k zániku právního subjektu školy Kavčí hory.

V této souvislosti jsme se jako zodpovědní rodiče žáků obrátili na vedení školy, jaké závažné změny nás a především naše děti čekají. Zástupci školy nám poskytli jim dostupné informace, ze kterých vyplývá, že v příštím roce má opětovně dojít k rekonstrukci a následné „optimalizaci“ školského zařízení spočívající ve spojení se ZŠ Horáčkova. Alarmující informací je pro nás však fakt, že výše uvedené závažné změny nebyly zřizovatelem školy s vedením školy, zástupci školní rady ba ani širokou rodičovskou veřejností vůbec prodiskutovány, naopak jsou přípravy na změny pracovníky zodpovědných míst jakoby účelově zatajovány. Domníváme se, že v naší demokratické společnosti by takto závažné změny měly být projednány včas se všemi zainteresovanými stranami, v tomto případě zejména s rodiči žáků školy. V souvislosti s tím se dále naskýtá otázka, proč tedy Mč Praha 4 poskytuje peníze na vypracování demografické studie spočívající ve vyplňování dotazníků týkající se spokojenosti rodičů a žáků se školou, s jejím umístěním, s funkčností dětských kolektivů atd., když se k jejím výsledkům z časového hlediska a v souvislosti s chystanými změnami nedá vlastně vůbec přihlédnout.

Naše děti i zaměstnanci školy prošli již v loňském školním roce celoročním náročným procesem rekonstrukce dvou částí budovy, aniž bychom tušili, že druhá, následující část rekonstrukce se stane záminkou pro likvidaci naší školy jako subjektu. Vzhledem k tomu, že na rekonstrukci školy se podílíme i my, rodiče žáků, a to prostřednictvím vytvořeného fondu Klubu rodičů, tak i sponzoři, cítíme toto jako zneužití našich financí, které se mají týkat dětí našich a ne jiných.

Tuto školu jsme vybrali pro své děti z určitých důvodů. Jedná se o umístění (což je důležité z hlediska bezpečnosti dětí), oumožnění činnosti ZŠ a SOŠ služeb Kavčí Hory v jejím původním záměru: soužití dvou škol pod jednou střechou a soužití dětí různých věkových skupin s maximálním možným využitím dnes již moderního vybavení rekonstruované budovy.

V Praze, dne 23.4.2007

Komentáře jsou uzavřeny.