SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ, KTERÉ VYPLYNULY Z JEDNÁNÍ NA ŠKOLE KAVČÍ HORY 24.4.2007

Argumenty podporující zachování Školy Kavčí hory

Dle vyjádření zřizovatele jsou kriteria pro budoucnost školy naplněnost, ekonomická soběstačnost a stav po rekonstrukci. Škola je již vybudovaný ekonomicky soběstačný fungující subjekt, má dostatek žáků a studentů a její rekonstrukce bude dokončena v příštím roce. Proč takový subjekt rušit a znovu pracně budovat jinde?
Současná naplněnost školy je tři čtvrtiny, z informací poskytnutých odborem školství je velmi příznivá i demografická studie ve spádové oblasti naší školy a dále je zde plánovaná výstavba dalších stovek nových bytů.
Značné jsou i finanční prostředky, kterými se rodiče obou součástí školy podílejí na zlepšení prostředí pro výuku svých dětí (např. školní knihovna, pracovny PC, multifunkční učebna, cvičná kuchyňka,?). Klub rodičů za dobu existence SŠ investoval do nadstandardního vybavení školy cca 2 000 000,- Kč a to jak pro studenty, tak pro žáky ZŠ. Jak budeme tento majetek spravedlivě dělit, proč by rodičovské investice našich dětí měla získat jiná škola?
Jako jediná škola na Praze 4 jsme v době, kdy začal klesat počet žáků na základních školách, vlastní iniciativou za podpory zřizovatele nalezli řešení v podobě vytvoření ekonomicky soběstačného subjektu ? vytvoření personálních a organizačních podmínek, vzorových učebních plánů a dalších náležitostí, které umožnily vznik střední odborné školy. Protože pedagogický sbor naší školy je po dlouhou dobu stabilní, vyvíjela toto obrovské úsilí většina současných pracovníků školy.
Proč má naše škola, zejména naši studenti zachraňovat ZŠ Na Líše? Proč i tato škola nevytvořila včas něco specifického, co by jí zaručilo naplněnost?
Každá škola má svá specifika ? hokejisty, fotbalisty ?, ale nelze srovnávat např. sportovní třídy na ZŠ a dlouhodobý Projekt soužití dvou, později tří škol pod jednou střechou.
Z výše uvedeného vyplývá, že škola funguje jako organický, vzájemně provázaný celek (jehož charakter lze přirovnat např. k víceletému gymnáziu), nikoli jako dvě různé školy pod jednou střechou.

Komentáře jsou uzavřeny.